pieniądze

Będąc na etapie szkoły średniej, na długo przed jej ukończeniem trzeba zacząć zastanawiać się nad przyszłością, która nadejdzie po maturze. Zapewne część osób zdecyduje się pójść do pracy, jednak spora większość pójdzie na studia.

I w tym miejscu niezależnie nawet od wyboru kierunku studiów należy zdecydować się na konkretny tryb studiowania. Jest to zależne od naszych preferencji, wyników egzaminu maturalnego oraz po części również poziomu naszych finansów. Zasadniczo trudniej dostać się na studia odbywające się w trybie stacjonarnym (dziennym), na których zajęcia odbywają się w dni powszednie i przyjmuje się, że panuje na nich nieco wyższy poziom, ze względu na większą ilość zajęć. Studia w trybie niestacjonarnym (popularnie zaoczne) odbywają się z reguły w weekendy, a zjazdy studentów odbywają się z reguły w co drugim tygodniu.

Jednym z głównych pytań, jakie zadają sobie przyszli żacy, to to ile kosztują studia?

Studia dzienne na uczelniach państwowych co do zasady są bezpłatne, dotyczy to oczywiście tego, że nie musimy płacić czesnego za kolejne semestry. O ile jednak studia odbywają się poza naszym miejscem zamieszkania to dochodzi nam konieczność przeniesienia się na czas studiów do miasta, w którym znajduje się nasza alma mater, co również wiąże się z pewnymi kosztami, które musimy ponieść na wynajem akademika lub mieszkania.

Zwykle akademiki są nieco tańsze i ich koszt nie przekracza 300-400 zł, jednak musimy się pogodzić z tym, że pokój w akademiku musimy dzielić z kilkoma innymi, nierzadko przypadkowymi osobami. Oczywiście dla ekstrawertyków, którzy lubią kontakt z ludźmi możliwość zawarcia nowych znajomości jest niezaprzeczalną zaletą studiów. Jeśli jednak standard akademików nie odpowiada naszym potrzebom możemy poszukać lokum poza miasteczkiem akademickim.

W miastach posiadających na swoim terytorium liczne uczelnie z reguły istnieje spory rynek wynajmu mieszkań dedykowanych studentom. Możemy zdecydować się zarówno na pojedynczy pokój, samodzielną kawalerkę lub wynajem kilkupokojowego mieszkania ze znajomymi i dzielenie się kosztami wynajmu, jednak zwykle każda z tych opcji będzie nieco droższa niż akademik, a ich koszty w dużej mierze zależą od konkretnego miasta.

ile kosztuja studia

Być może jednak jesteśmy zdecydowani na studia na uczelni prywatnej, ze względu chociażby na kierunek studiów niedostępny nigdzie indziej, wtedy musimy liczyć się z tym, że do kosztów zamieszkania musimy dołożyć również opłatę czesnego, wynoszącego od 1500 do kilku tysięcy złotych za każdy semestr, zależnie od kierunku oraz uczelni. Jeśli jednak taki wydatek jest dla nas zbyt duży, nie musimy wcale porzucać myśli o studiowaniu wybranego kierunku, ponieważ możemy wybrać studia niestacjonarne, na których również musimy opłacić czesne, niezależnie czy to na uczelni państwowej czy prywatnej, jednak ze względu na tryb zajęć, odbywających się wyłącznie w weekendy, mamy możliwość podjęcia pracy w tygodniu nie rezygnując przy tym z weekendowych zajęć.

Wybierając studia pamiętajmy również o czasie jaki musimy poświęcić na uch ukończenie. Z reguły studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów (3 lata – studia licencjackie) lub 7 semestrów (3,5 roku – studia inżynierskie, w tym wypadku obronę pracy mamy w styczniu lub lutym). Po ich ukończeniu możemy kontynuować naukę na trwających kolejne 3 lub 4 semestry studiach magisterskich, co łącznie da nam 5 lat studiów.

Oczywiście po obronie pracy magisterskiej i zdobyciu tytułu magistra możemy zdecydować się na studia III stopnia (doktoranckie) na kierunku pokrewnym do ukończonych wcześniej, trwające kolejne 4 lata lub poszerzyć swoją wiedzę w innych dziedzinach na studiach podyplomowych, które również możemy ukończyć z tytułem magisterskim. Studia doktoranckie, odbywające się w trybie dziennym są bezpłatne, natomiast podyplomowe z reguły odbywają się w trybie eksternistycznym (zaocznym), więc wymagają wniesienia opłaty czesnego.

student

Wróćmy jednak na chwilę do kosztów życia w mieście akademickim. Oprócz opłacania mieszkania konieczne jest oczywiście samo utrzymanie się, koszty dojazdów, czasem wyjście do kina lub na imprezy, jednak trudno oszacować te koszty nawet w przybliżeniu, gdyż są one sprawą mocno indywidualną. Na większości uczelni możemy liczyć na różnego rodzaju stypendia, zarówno socjalne, przeznaczone dla osób o niskich dochodach, jak również stypendia będące nagrodą za osiągnięcia w nauce.

Także tu ich wysokość jest trudna do oszacowania, ponieważ jest zależna od uczelni i dobrze jest wcześniej samemu sprawdzić wysokość stypendiów, a także kryteria ich przyznawania. Stypendia możemy otrzymywać także na uczelniach prywatnych, często one mają postać częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłacania czesnego w danym semestrze.

Mając na uwadze przybliżone wcześniej kwestie zapewne łatwiej będzie samodzielnie oszacować przybliżone koszty studiów, co powinno nieco ułatwić ich wybór i uniknąć wielu zaskoczeń.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here