biblioteka

Obecnym wymogiem systemu oświaty jest, by móc uczyć w szkole, należy mieć przygotowanie pedagogiczne.
Jak się okazuje kurs pedagogiczny to nie wszystko. Studia, w szczególności studia podyplomowe dla nauczycieli przedstawiają bogatą ofertę wszechstronnych szkoleń ze specyficznymi przypadkami młodzieży szkolnej.

Ostatnio bardzo popularna stała się oligofrenopedagogika. Jest ona prowadzona prawie wszędzie, nawet w niedużych miastach na mało popularnych uczelniach. Są to studia przeznaczone dla osób, które mają zamiar pracować z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Bardzo często słyszy się o dzieciach z zespołem autystycznym. Między innymi do pracy z takimi dziećmi przygotowują te studia.

Są też studia z tyflopedagogiki, przygotowujące do pracy z niewidomymi. A także studia z surdopedagogiki przeznaczone dla osób mających zamiar pracować z niesłyszącymi.
Praca po powyższych kierunkach przeważnie odbywa się w formie indywidualnej pracy z uczniem.

Inną kategorią są uczniowie szczególnie uzdolnieni. Zdarzają się kierunki, gdzie na przykład odbywa się przygotowanie do pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi matematycznie. Kierunki te obejmują diagnozowanie zdolności matematycznych uczniów w rozbiciu na różne kategorie. Wiadomo, ktoś może nie radzić sobie z tabliczką mnożenia, a mieć niezwykłą wyobraźnię przestrzenną i zdolności analityczne.

Oprócz studiów podyplomowych dla nauczycieli powstają też ośrodki kształcenia nauczycieli, gdzie odbywają się kursy ze specyficznych zagadnień dotyczących ich pracy z młodzieżą lub przedmiotów, których nauczają.
Choć działy naukowe, w których się specjalizują nauczyciele nie ulegają zbytnim zmianom, zmienia się podejście do nauczania. Innymi słowy zmienia się metodyka. Przykładem jest matematyka, w której od dawna nic nie uległo zmianie, jednakże sposób w jaki warto ją wykładać jest dyskusyjny i niemal co roku ograniczony jest program na rzecz uczenia metod matematycznych aniżeli przekazywania dużej ilości wiedzy. Język polski też zmienia się i większy nacisk kładzie się na czytanie ze zrozumieniem niż czytanie dużo.

studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli pomagają także na uzyskanie uprawnień do uczenia dodatkowego przedmiotu. Dzięki nim można uczyć nie tylko w tym przedmiocie w którym się wykształciło, ale można też uczyć czegoś dodatkowego.
Coraz częściej do szkoły wchodzą też nowe technologie – tablice interakcyjne, programy komputerowe, więcej elektroniki. Studia podyplomowe dla nauczycieli rozwijają kursy, które obejmują również te zagadnienia.

Co wybrać: kursy doszkalające czy studia podyplomowe? Warto przy tym pamiętać, że studia podyplomowe kończą się egzaminem i dają uprawnienia. Czasem jednak nie są adekwatne do renomowanych kursów. Zatem dla nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem studia mogłyby stanowić spore trwonienie czasu, podczas gdy kurs byłby szybkim sposobem na uzupełnienie konkretnych wiadomości. Dla nauczycieli będących na początku swojej kariery dodatkowe uprawnienia zdają się być lepszą furtką otwierającą szersze możliwości pracy. Egzamin daje dodatkowo motywację by się jak najwięcej nauczyć.

Praca nauczyciela wymaga by być na bieżąco ze zmianami programowymi, analizować je i rozumieć. Zmieniają się także przepisy, bo jak wiadomo oświata istnieje w pewnym otoczeniu prawniczym i podlega pod Ministerstwo Edukacji. Wymaga też oczywiście kompetencji w swojej dziedzinie, ale niezbędne są także umiejętności miękkie. Wielu nauczycieli odbywa kursy z umiejętności przemawiania, komunikacji i asertywności.

Są także kursy z emisji głosu dla nauczycieli. Baza ofert jest zatem bogata i przewidywany jest coraz większy jej rozrost. Dzieje się tak dlatego, ponieważ rozrasta się dziedzina diagnostyki pedagogicznej. Tak jak kiedyś nie było mowy o dysleksji czy dyskalkulii, teraz dla tych osób opracowywany jest specjalny program. Będzie potrzeba specjalistów do konkretnych przypadków.

studia podyplomowe dla nauczycieli

Reasumując studia podyplomowe dla nauczycieli stanowią przygotowanie do specyficznych przypadków uczniów, poszerzają możliwości nauczania różnych przedmiotów, uczą kompetencji miękkich, pomagają oswoić się z nowymi technologiami, dają dodatkowe uprawnienia oraz pozwalają zapoznać się z aktualnymi wymaganiami programowymi, lepiej je przeanalizować i zrozumieć.

Należy pamiętać jednak, że żadne studia nie zastąpią praktyki, dlatego dla wieloletnich nauczycieli praktyków poleca się krótkie kursy tematyczne ze specyficznych dziedzin, które ich dotyczą. Warto zapoznać się z ofertami studiów podyplomowych dla nauczycieli, tym bardziej, że są one łatwo dostępne, nawet w niedużych miastach.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here