studia przez internet

Zdobywanie kolejnych szczebli wykształcenia na poziomie studiów wyższych kojarzy się nam nieodłącznie z widokiem studentów zasiadających w salach wykładowych, pracujących w zaciszu czytelni w bibliotece uniwersyteckiej, wykonujących doświadczenia w laboratoriach. Studia to egzaminy, zaliczenia, kolokwia – a po sesji czas szalonej zabawy w klubach studenckich.

To obrazy z życia studentów, którzy naukę podjęli tuż po szkole w formie studiów dziennych. Mieszkają w akademiku, wynajętym mieszkaniu lub w domu rodzinnym, jeśli jest on blisko uczelni. Zajęcia na uczelni zaczynają o ósmej rano. Po południu mają czas na naukę, wypoczynek albo pracę dorywczą, dzięki której opłacają pobyt na studiach. Późnym popołudniem sale wykładowe zapełniają studenci wieczorowi, a w weekendy uczelnie tętnią gwarem tworzonym przez osoby studiujące w trybie niestacjonarnym lub studentów studiów podyplomowych.

Czy te obrazy sal wypełnionych studentami odejdą do przeszłości? Nie jest to wykluczone, przynajmniej na części kierunków studiów. Do form, w których można realizować naukę na poziomie wyższym, kilka lat temu dołączyły studia przez Internet. I nie jest to jakiś eksperyment edukacyjny – to poważna, zdobywająca coraz większe grono zwolenników metoda, która pozwala ukończyć studia wielu osobom, które nigdy nie mogłyby skorzystać z konwencjonalnych sposobów kształcenia.

Studia on-line są dla bardzo zapracowanych, obciążanych niezliczonymi obowiązkami zawodowymi, którzy chcą podnieść poziom wykształcenia lub zmienić kwalifikacje. Forma sprzyja osobom, które ze względu na ciężką chorobę nie mogą opuścić domu czy szpitala. E-studia to doskonały pomysł dla matek poświęcających się wychowywaniu dzieci – nieliczne wolne chwile mogą one poświęcić na przygotowanie się do przyszłej aktywności zawodowej.

Studia przez Internet dają możliwość przekraczania granic bez wychodzenia z domu. Można przecież wybrać sobie dowolną zagraniczną uczelnię online – w USA, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oferta studiów wirtualnych jest znacznie szersza, niż w naszym kraju.

studiowanie przez internet

Aby móc studiować online trzeba przejść procedurę rekrutacyjną podobną do tradycyjnej – posiadanie matury w przypadku studiów pierwszego stopnia lub dyplomu licencjata dla studiów drugiego stopnia czy też dyplomu jakiegokolwiek stopnia w przypadku podyplomówek, jest w naszym kraju warunkiem koniecznym.

Niektóre uczelnie zagraniczne nie wymagają posiadania świadectwa maturalnego w naszym rozumieniu – wystarczy dysponować potwierdzonymi sprawdzianem zespołem umiejętności, aby zostać studentem. W Polsce próby wprowadzania studiów bez matury kończą się z reguły niepowodzeniem – ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce wyraźnie określa maturę, jako wymóg podstawowy dla kandydatów na studia wyższe.

Gdy kandydat przejdzie procedurę rekrutacyjną pomyślnie, otrzymuje login i hasło dostępu do swojego konta na platformie uczelni. Platformy e-learningowe są nowoczesnymi narzędziami, tworzącymi świat wirtualnej uczelni, będący nie tylko odwzorowaniem istniejącej rzeczywiście, ale jej lepszą wersją. Uczelnia online nie jest nigdy zamknięta dla studentów. No, awaria sieci czy sprzętu może zakłócić dostęp, ale z reguły każdy studiujący ma dostęp do zasobów platformy przez całą dobę.

W czasie dla siebie dogodnym może pobierać materiały edukacyjne, rozwiązywać zadania czy testy zaliczeniowe, pisać i wysyłać do sprawdzenia prace kontrolne. Za pomocą komunikatorów student ma możliwość prowadzenia rozmów z wykładowcami, a szczególnie z opiekunem studiów. Opiekun jest bardzo ważną dla studenta osobą – to koordynator studiów pilnujący terminowości, wspierający i pomagający w przypadku pojawienia się problemów z zaliczeniami czy egzaminami. Na platformie są również liczne fora tematyczne, na których studiujący oraz pracownicy uczelni dzielą się swoim doświadczeniem.

Student za pośrednictwem Internetu może z dowolnego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego odwiedzić bibliotekę uczelnianą.
W przypadku kierunków studiów wymagających zaliczenia godzin praktycznej praktyki zawodowej, organizuje się hybrydowe studia łącząc metodę online z tradycyjną.

przez internet

Na przykład osoby chcące uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela wszystkie przedmioty i zajęcia teoretyczne zaliczają na platformie e-learningowej, natomiast w realu muszą przepracować w szkole czy innej placówce oświatowej wymaganą ilość godzin (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli to obowiązek zaliczenia 150 godzin praktyki).

Nie wszystkie kierunki studiów, nie wszystkie typu uczelni nadają się do studiowania w formie online. Na szczęście dla nas wszystkich – studia przez Internet nikogo nie uczynią lekarzem. Ale większość kierunków humanistycznych na pewno w przyszłości i to pewnie nie tak bardzo odległej, będzie można studiować bez wychodzenia z domu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here