studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne to kierunek, który zajmuje się szeroko pojętą ekonomią, która uznawana jest za naukę społeczną, w której bada się w jaki sposób jednostka dysponuje posiadanymi przez siebie dobrami, które może wydawać na konsumpcję, oszczędzać lub rozmaicie inwestować. Rozwijają tą prostą definicję, jest to nauka o dzisiejszym systemie gospodarczym, która składa się z dwóch podstawowych działów.

Makroekonomia dotyczy tych procesów, które dzieją się na skalę globalną i dotyczą wielkich zbiorowisk ludzkich, a ich miarą jest wypadkową działania bardzo wielu konsumentów. Chodzi tutaj o analizy wzrostu gospodarczego, wzrostu lub spadku produktu krajowego brutto, inflację, bezrobocie itd. Drugą częścią ekonomii jest natomiast mikroekonomia koncentrująca się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem każdego niewielkiego gospodarstwa domowego.

Odłam ten obejmuje więc analizowanie praw rynku, popytu i podaży, indywidualnych decyzji konsumenta i inwestora jakie podejmuje w rozmaitych życiowych sytuacjach. Głównie w tych dwóch aspektach koncentruje się ekonomia i są one przerabiane w sposób niezwykle dokładny w trakcie pięciu lat zdobywania wykształcenia.

biblioteka

Wspomniane już mikro i makroekonomiczne analizy wymagają znajomości w stopniu bardzo dobrym matematyki, więc jest to główny przedmiot, jaki będzie potrzebny do zakwalifikowania się na studia ekonomiczne. Jego znajomość przyda się potem w trakcie studiowania i będzie doskonalona z roku na rok. Ekonomia ma więc charakter bardzo ścisły – teoretycznie koncentruje się wokół człowieka i jego decyzji, co może sprawiać wrażenie humanistyczne, aczkolwiek sama istota dokonywanych analiz i obliczeń stawia kierunek zdecydowanie po stronie ścisłej.

Co ciekawe jednak do rekrutacji bardzo często przydaje się historia lub wiedza o społeczeństwie, ponieważ to również są przedmioty, które na ekonomii się przydają i będą w czasie pięcioletnich studiów zgłębiane. Dlaczego tak się dzieje? Otóż większość procesów ekonomicznych silnie uwarunkowana jest aktualnymi wydarzeniami historycznymi, i na odwrót – zdarzenia ekonomiczne potrafią wywoływać określone skutki. Niektórzy przykładowo sądzą, że jednym ze skutków wielkiego kryzysu, który wybuchł w 1929 roku jest dojście Adolfa Hitlera do władzy w III Rzeszy.

Ekonomia i historia splatają się w bardzo wielu dziedzinach, więc na tym kierunku studiów dzieje najnowsze wykładane będą z godną podziwu pieczołowitością. W przypadku czasów dzisiejszych należy natomiast zwrócić uwagę wyjątkowe sprężenie makroekonomii z polityką. W dużej mierze wzrost gospodarczy państwa determinowany jest przez trafne lub mniej decyzje rządzących wybieranych w wielu krajach w demokratycznych wyborach.

Ekonomiści muszą więc rozeznanie polityczne i wiedzę na temat obowiązujące w Polsce i na świecie systemu. Przyda im się to w analizowaniu rynku i tego jak dane państwo może poradzić sobie w danej sytuacji. Ekonomia jest zresztą nauką pełną hipotez, ponieważ aby dowiedzieć się, czy coś zadziała najczęściej należy po prostu tego spróbować. W ten sposób pojawiają się rozmaite pomysły w zakresie gospodarowania i kolejni politycy przedstawiają własne plany na obiecanie ludności gigantycznego wzrostu dobrobytu.

Przyszłe decyzje ekonomiczne mają bardzo duży wpływ na kształtowaniu się dzisiejszych programów politycznych wiodących partii w Polsce oraz świecie. Z tego powodu ekonomiści na studiach będą mieli również podstawy socjologii oraz politologii. Z oczywistych względów najczęściej na kierunku ekonomicznym znajduje się też przedmiot poświęcony prawu gospodarczemu danego kraju, aby pomóc zrozumieć przyszłemu ekonomiście dlaczego dana sytuacja wygląda tak, a nie inaczej i w jaki sposób jej zaradzić.

na studiach ekonomicznych

Ekonomiści w przyszłości pracować mogą w każdym rozwijającym się przedsiębiorstwie, które chciałoby planować drogę swojego rozwoju w sposób racjonalny i nieprzypadkowy. Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami są w stanie poprzez konsekwentne badanie rynku doradzać takie czynności, które będą przynosić jak największe zyski. Ekonomiści zatrudniani są także praktycznie w każdym rządzie jako doradcy dla polityków, jeśli ci akurat nie mają wiedzy w danej dziedzinie.

Przykładowo, członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku był obecny premier, Mateusz Morawiecki. Sztab ludzi, którzy znają się na ekonomii jest niewątpliwie potrzebni politykom rekrutującym się często z środowisk humanistycznych – historyków, prawników czy politologów. Ciężko wyobrazić sobie bez takowej rady sprawnie funkcjonujące państwo.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here