studia online

Pójście na studia, czyli rozpoczęcie nauki w szkole wyższej, kojarzone jest zazwyczaj z przeniesieniem się młodego człowieka do dużego miasta, mieszkaniem w akademiku albo na kwaterze, chodzeniem na wykłady i ćwiczenia, przesiadywaniem w czytelni biblioteki uczelnianej. Wizyty w domu raz na miesiąc albo rzadziej, a spotkania z przyjaciółmi ze szkoły średniej dopiero w czasie przerwy świątecznej lub wakacji letnich.

Większość spośród ponad 1300 tys.studiujących co rok w naszym kraju faktycznie pasuje do tego wizerunku. Ponad 850 tysięcy studentów studiów stacjonarnych chodzi na uczelnię 5 razy w tygodniu i od rana do godzin popołudniowych wysłuchuje wykładów albo chodzi na zajęcia praktyczne w laboratoriach.

Studiowanie w formie stacjonarnej w przypadku niektórych typów uczelni i kierunków jest jedynym gwarantującym osiągnięcie standardów kształcenia na tym kierunku. Jeśli plan zajęć na studiach przewiduje bardzo dużą ilość ćwiczeń, laboratoriów, praktyk zawodowych, to nie można takich studiów realizować w formie innej, niż studia dzienne. Lekarze medycyny, stomatolodzy, lekarze weterynarii, inżynierowie niektórych kierunków technicznych nie mogą nauczyć się swojego przyszłego zawodu na odległość.

Większości umiejętności nie nabędą również poprzez samodzielną naukę z podręczników.
Jednak większość kierunków studiów może organizować naukę w formach innych niż stacjonarna. Szczególnie wszystkie kierunki i specjalności humanistyczne na uniwersytetach. Doskonale nadaje się dla nich forma studiów niestacjonarnych, czyli zaocznych, eksternistycznych i realizowanych w toku indywidualnym, a nade wszystko forma najnowsza, czyli studia online.

klawiatura

Studiowanie przez Internet nie jest eksperymentem dydaktycznym, a już sprawdzoną i w wielu uczelniach na świecie wdrożoną formą studiowania. Studia online początkowo skierowane były do osób niemogących opuszczać domu, czy miejsca zamieszkania z powodu ciężkiej choroby, wielu obowiązków rodzinnych czy zawodowych. Obecnie studia tego typu podejmują ci studenci, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze, bo podczas studiów online mogą pracować, studiować jednocześnie kilka kierunków, wyjeżdżać daleko.

Plan tygodnia takiego studenta nie jest determinowany przez zajęcia na uczelni, bo o tym kiedy one są, decyduje studiujący. Uczelnia „spotyka się” ze studentem w świecie wirtualnym, na specjalnych platformach e-learningowych. Student może łączyć się z uczelnią dowolną ilość razy, w wygodnych dla siebie godzinach. Czy będzie chciał skorzystać z przygotowanych dla niego materiałów, czy pobrać testy do zaliczenia kolokwium, przeczytać książkę w bibliotece uczelnianej – pora dnia czy nocy nie ma żadnego znaczenia.

Na platformach są fora tematyczne, gdzie można rozmawiać z innymi studentami czy wykładowcami. Za pośrednictwem platformy studenci konsultują się indywidualnie z wykładowcami. Każdy student ma opiekę e-kierownika studiów. Kierownik studiów koordynuje przebieg studiów, pilnuje terminowego zaliczania prac, kolokwiów, egzaminów.

W razie potrzeby przypomina o ważnych sprawach, zawsze służy pomocą

Studia na platformach e-learningowych wymagają jednak pewnej samodyscypliny. Nie można zupełnie nic nie robić, żeby studia skończyć. Dowolne dysponowanie czasem na naukę nie oznacza całkowitej wolności i braku kontroli. Nieterminowość, niezaliczenie przedmiotu są tak samo surowo karane jak na studiach stacjonarnych, a za brak postępów można być również skreślonym z listy.
Wielką zaletą studiów przez Internet jest możliwość studiowania na każdej uczelni nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Bez wychodzenia z domu można zdobyć dyplom uczelni z Australii czy USA.

studia przez internet

Ważną sprawą jest też cena. Studia online są zazwyczaj znacznie tańsze od tradycyjnych. Nawet jeśli studia stacjonarne na uczelni państwowej nie mają opłat za czesne, to przecież trzeba mieć pieniądze na mieszkanie i życie w wielkim mieście. Studiujący niestacjonarnie płacą czesne i jeszcze do tego co dwa tygodnie mają zjazdy na uczelni. Opłata za przejazdy, noclegi, inne koszty pobytu na pewno mocno obciążają budżet. Studia online mają więc przewagę – nie trzeba na nie jechać, wynajmować noclegów, płacić za wszystko wysokiej ceny.

Dla kierunków studiów, które wymagają praktyki zawodowej proponuje się studia online o charakterze hybrydowym. Część teoretyczną studiujący musi opanować sam, ale część praktyczna to praktyki zawodowe, które może odbyć w miejscu zamieszkania a na uczelnie wystarczy przesłać zaświadczenie o odbytej praktyce wraz z uzyskaną oceną.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here