studia weterynaryjne

Każda osoba posiada jakieś zainteresowania, które często są decydującym czynnikiem podczas wyboru przyszłego zawodu. Wszyscy marzą o tym, aby móc pracować w profesji, która daje zadowolenie, a wykonywane zadania dostarczają satysfakcję i przyjemność. Takim zawodem może być weterynarz. Jest to specjalność, do której potrzebne są indywidualne cechy osobowości, a także przekonanie o uwielbieniu zwierząt i chęci niesienia im pomocy. Osoby, które chcą zostać lekarzem weterynarii muszą być empatyczne oraz wrażliwe.

Przyszli specjaliści muszą jednak zdawać sobie sprawę, iż nie jest to prosta praca, a także nie zawsze przyjemna. Trzeba liczyć się z tym, że oprócz stawiania diagnozy, kontaktu z pupilami, przepisywania recept, wpisane w ten fach są trudne zabiegi, sekcja zwłok czy usypianie zwierzaka. Ważną cechą charakteru osoby, która chce aplikować na to stanowisko, jest odpowiedzialność. Lekarze muszą w pełni świadomie i rozsądnie podejmować różnego rodzaju decyzje, a zdrowie i życie stworzenia jest „w ich rękach”.

Weterynarz musi mieć zdolność podejmowania szybkich, ale właściwych opinii, a przy tym wszystkim być opanowany i rozsądny. Aby być dobrym fachowcem, trzeba tą pracę pojmować jako swoją pasję, a ratowanie istnienia traktować jako misję.
Aby móc pomagać zwierzakom, leczyć je oraz mieć z nimi stały kontakt, należy ukończyć studia weterynaryjne. Kandydaci mają możliwość wyboru jednej z wielu uczelni, zajmujących się tą dziedziną.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie są to proste studia, a po ich ukończeniu każdy lekarz musi stale uzupełniać swoją wiedzę. Medycyna weterynaryjna ciągle się rozwija, a sposoby postępowania w różnych przypadkach zmieniają się oraz ewoluują, dlatego weterynarze muszą uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz zdobywać niezbędną wiedzę uzupełniającą we własnym zakresie. Studia na kierunku weterynarii są studiami medycznymi i trwają 5,5 lat. Absolwent Szkoły Wyższej, aby mógł wykonywać zawód musi dostać pozwolenie i uprawnienia od Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Podczas studiów uczniowie zyskują wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin podstawowych oraz pobocznych. Ich obowiązkiem jest przyswojenie informacji i nauka wykorzystania ich w praktyce. Studia weterynaryjne wymagają dużego zaangażowania, a każdy z wykładanych przedmiotów jest ważny i przydatny w dalszej pracy. Osoby chętne podjęcia studiów na kierunku weterynaryjnym powinny skupić się na przedmiotach takich jak biologia i chemia.

weterynarz

To one są głównymi dziedzinami, które decydują o przyjęciu do danej szkoły. Maturzyści powinni zdawać maturę z tych dyscyplin na poziomie rozszerzonym. Jest to częsty wymóg uczelni, a wyższy wyniki decyduje o przyjęciu kandydata na kierunek. Po przyjęciu na studia, uczeń będzie solidnie przygotowywany do wykonywania zawodu weterynarza. Program ramowy studiów podzielony jest na dwa etapy.

Pierwszy etap przewiduje pozyskanie wiedzy z treści podstawowych. Przewidzianymi przedmiotami, które do nich się zaliczają to: biologia, biologia komórki, biochemia, biofizyka, chemia, anatomia, histologia, immunologia, genetyka, patofizyka, farmakologia, toksykologia.

Są to dziedziny, które wykładane są w pierwszych dwóch latach nauki. Kolejne semestry obejmują wiedzę z przedmiotów kierunkowych. Dziedziny, które przedstawiają treści w tym zakresie to: agronomia, dietetyka, żywienie zwierząt, patomorfologia, chirurgia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna. Diagnostyka obrazowa, choroby zwierząt – z podziałem na poszczególne gatunki, itp.

Nieodłącznym elementem kształcenia są praktyki zawodowe, dzięki którym student nabiera doświadczenia oraz może w praktyczny sposób zacząć wykorzystywać zdobytą wiedzę.

Praktyki odbywają się w różnych klinikach weterynaryjnych, a także na farmach produkcji zwierzęcej, rzeźniach czy przy produkcji żywności dla zwierząt. Można wyróżnić i sprecyzować rodzaj praktyk, którymi są: praktyki hodowlane, kliniczne oraz praktyki w inspekcji weterynaryjnej. Każda uczelnia indywidualnie ustala wymiar godzin oraz miejsce odbywania praktyk, a także formę ich zaliczenia.

pies na stole

Uczniowie muszą także zapoznać się z podstawami języka łacińskiego, który jest obowiązkowy na wszystkich medycznych kierunkach. Program nauczania uczelni powinien także uwzględnić staż studenta, który powinien być realizowany na ostatnich dwóch semestrach studiów.

Jak widać studia weterynaryjne, są bardzo wymagającymi studiami, a uczeń musi przyswoić szczegółową wiedzę z wielu dziedzin medycznych i pobocznych. Należy też pamiętać o tym, że lekarz weterynarz bierze odpowiedzialność za życie i zdrowie zwierząt, dlatego powinien solidnie przyłożyć się do nauki i właściwie wykorzystywać swoje umiejętności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here