na budowie

Francuskie słowo ingenieur oznacza człowieka twórczego umysłu, konstruktora – czyli kogoś kto jest wynalazcą (projektantem) i wykonawcą w jednej osobie. Od tego określenia pochodzą polskie wyrazy inżynier i inżynieria. Inżynieria to dziedzina naukowego i praktycznego działania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz techniki. Inżynier to tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów inżynierskich pierwszego stopnia.

Kierunki techniczne są nieodłącznie związane z uniwersytetami technicznymi oraz politechnikami, ale są również uczelnie innego typu mające wydziały techniczne, na których można zdobyć wykształcenie inżynierskie.
Podczas rekrutacji, której podstawą jest regulamin uczelni, bierze się pod uwagę punkty uzyskanie na maturze z matematyki, fizyki, chemii.

Program kierunków inżynierskich to kilkadziesiąt przedmiotów ogólnych kierunkowych, oraz przedmiotów związanych ze specjalizacją. Konstrukcja programu studiów wygląda jak piramida, u podstawy której leżą przedmioty związane z dziedzinami nauki, bez znajomości których wykonanie solidnych konstrukcji jest niemożliwe.

Na pierwszym roku przyszli inżynierowie mają więc wiele godzin matematyki, fizyki, chemii. Wiedza teoretyczna jest rozbudowywana o przedmioty pomocnicze oraz kierunkowe. Na ostatnich semestrach są zajęcia z przedmiotów będących już mocno zawężonymi, związanymi ze ścisłą specjalnością wybraną przez studenta.

Trzy ostatnie semestry (cale studia trwają 6 – 8 semestrów) to również czas na przygotowanie i napisanie pracy dyplomowej. Studia inżynierskie z reguły wymagają napisania pracy o charakterze badawczym. Przyszły inżynier musi więc zagłębić się w metodologię badań naukowych, aby dobrać odpowiednie dla swojej pracy metody i narzędzia badawcze.

Praca dyplomowa przedkładana do oceny promotora i recenzenta jest następnie przedmiotem egzaminu nazywanego obroną pracy inżynierskiej, albo dyplomowej. Po obronie autor pracy otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem inżyniera.

Studia inżynierskie pierwszego stopnia stanowią podbudowę do kolejnego szczebla wykształcenia wyższego, czyli do studiów magisterskich.
Studia magisterskie – studia stopnie drugiego trwają dwa lata. Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe do wyboru to głównie przedmioty kierunkowe i związane z wybraną specjalnością.

budownictwo

Studenci drugiego stopnia mają obowiązek napisać kolejną pracę dyplomową – pracę magisterską. Praca magisterska pisana na tej samej uczelni, co poprzednia inżynierska, może mieć nowy przedmiot badań, ale może to być również kontynuacja, rozszerzenie badań ze szczebla niższego. Obrona pracy magisterskiej jest ostatnim egzaminem na studiach. Absolwent studiów drugiego stopnia ma tytuł magistra inżyniera.

Obydwa stopnie studiów można osiągać oddzielnie, nawet na różnych uczelniach czy kierunkach, ale można również studiować na jednolitych studiach technicznych drugiego stopnia.

Różnorodność kierunków technicznych i inżynierskich w szkołach wyższych wynika główne z potrzeb współczesnego rynku pracy, co związane jest nieodłącznie z potrzebami firm na nim funkcjonujących. Postęp nauki i techniki jest tak szybki, że wciąż powstają nowe dziedziny, którym uczelnie starają się zapewnić wykształconą kadrę fachowców.

Obok znanych od lat kierunków związanych z budownictwem, mechaniką, elektryką i elektroniką na uczelniach jest możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności na kierunkach nowych, niszowych, ale już bardzo potrzebnych i poszukiwanych. Warto wymienić niektóre z nich – absolwenci tych kierunków i specjalności na pewno nie pozostaną bez pracy na rynku polskim i europejskim:

Biotechnologia medyczna
Kierunek studiów łączących politechnikę ze studiami medycznymi. Inżynierowie biotechnolodzy medyczni to przyszli konstruktorzy nowoczesnych urządzeń służących do diagnostyki lub leczenia.

studia inżynierskie

Bioinżynieria
Studia z dużą ilością chemii i biologii. Bioinżynier to przede wszystkim pracownik laboratoriów, placówek badawczych w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym.

Fizyka medyczna
Kolejna specjalność związana z medycyną. Inżynier fizyki medycznej zajmuje się światem urządzeń diagnostycznych lub leczniczych związanych z wykorzystaniem zjawisk fizycznych takich jak promieniowanie, światło, dźwięk, magnetyzm.

Inżynieria chemiczna i procesowa
To kierunek dla wizjonerów, którzy potrafią przewidzieć i zaplanować przebieg wielu procesów chemicznych, jakie przebiegają podczas produkcji.
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
Nadzieja współczesnego świata na wyprodukowanie silników, które pozwolą nam się przemieszczać szybko i wygodnie przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here