studia - kierunki

Studiowanie, czyli nauka w szkole wyższej, to czas przygotowania się do zdobycia podbudowy niezbędnej do wykonywania określonego zawodu. Na niektórych uczelniach wybór kierunku studiów jest tożsamy z wyborem zawodu. Studia w uniwersytetach medycznych na kierunku lekarskim kształcą przyszłych lekarzy.

Absolwenci uczelni będę się różnić wyłącznie rodzajem zdobytej po studiach specjalizacji i będą wykonywać ten sam zawód. Jaki zawód będą wykonywać studenci historii na uniwersytecie? Ten sam? Czy historyk to zawód? Historyk to określenie wykształcenia kierunkowego, a zawodów historyk może wykonywać wiele – na pewno nie może być lekarzem, ale wybór zawodów ma znacznie większy, niż studenci medycyny.

Studenci wielu uczelni i kierunków na pierwszym czy drugim roku studiów rzadko wiedzą, jaki zawód będą wykonywać. Dopiero przebieg studiów, podjęcie pracy dorywczej, praktyki wakacyjne, podróże albo baczne śledzenie rynku pracy mogą podpowiedzieć rozwiązania zmierzające do wybrania profesji i miejsca pracy.
Każdy absolwent szkoły średniej z maturą ma prawo podjąć kształcenie na poziomie studiów wyższych.

Pierwszy stopień studiów daje wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata lub inżyniera. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej (inżynierskiej). Po tym etapie można studiować dalej na studiach stacjonarnych, albo rozpocząć pracę i uzupełnić wykształcenie poprzez studia niestacjonarne (zaoczne), eksternistyczne, wieczorowe, online.

Podjęcie pracy po studiach I stopnia czasem nieznacznie modyfikuje, albo zupełnie zmienia pierwotne plany zawodowe, a nawet zainteresowania. Praktyka zawodowa weryfikuje wiedzę książkową. Wiele osób uznaje czas studiów za mało przydatny do wykonywanej pracy. Bywa więc tak, że podejmując studia II stopnia wiele osób decyduje się na zmianę typu uczelni albo kierunku studiów.

na studiach w ławce

Nic nie stoi na przeszkodzie aby posiadając licencjat z historii, zrobić magisterium z psychologii lub organizacji i zarządzania. Bo nawet jeśli jesteśmy przekonani, że wybraliśmy dobre miejsce, dobrą szkołę wyższą na studia – kierunki możemy dobierać w zależności od zmian naszych potrzeb i oczekiwań.
Studia drugiego stopnia można robić nie tylko na innej uczelni, innym kierunku, ale również w dowolnej formie. Między studiowaniem na poziomie pierwszym i drugim można mieć nawet wieloletnią przerwę.

Zdobycie wykształcenia wyższego magisterskiego może być dwuetapowe – licencjat plus uzupełniające studia II stopnia – albo mogą to być jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Na niektórych uczelniach nauka trwa pięć i pół albo nawet sześć lat. Trudno wypowiedzieć się na temat różnic w jakości kształcenia między jednym a drugim sposobem zdobycia tytułu magistra. Każda droga do osiągnięcia tego szczebla jest trudna, program studiów podzielonych czy jednolitych jest taki sam, z tą samą ilością godzin i tymi samymi standardami kształcenia, więc nie ma powodu do twierdzenia, że któreś z tych studiów kształcą lepiej a inne gorzej.

Dla osób zainteresowanych badaniami naukowymi i pracą dydaktyczną na uczelni jest do zdobycia jeszcze jeden – trzeci stopień studiów. Studia doktoranckie trwają 2 – 4 lata i kończą się napisaniem pracy doktorskiej. Jeszcze nie tak dawno, w latach 90-tych XX wieku na studiach doktoranckich w Polsce było rocznie niewiele ponad dwa tysiące doktorantów. Obecnie liczba ta przekracza 40 tysięcy, a zainteresowanie robieniem doktoratu rośnie z każdym rokiem. Coraz więcej osób z tytułem naukowym doktora pracuje poza systemem uczelni i instytutów badawczych. Spotykamy ich w szkołach, bankach, administracji, samorządach.

Każdy z trzech stopni studiów organizują w Polsce prawie wszystkie uczelnie publiczne. Jest ich w tej chwili 132. Większość spośród 302 uczelni niepublicznych ma również nauczanie studentów na trzech poziomach. Ale istnieją małe prowincjonalne uczelnie państwowe i niepaństwowe, które ze względu na zbyt małą ilość stanowisk profesorskich, nie mają uprawnień do organizowania studiów na stopniu III i tym samym nie nadają tytułów doktorskich.

studenci

Każdy kto wybiera studia – kierunki techniczne, uniwersyteckie, medyczne, artystyczne i wszystkie inne powinien mieć świadomość, że nawet jeśli źle dokona wyboru uczelni i kierunku lub specjalizacji, to nie jest skazany na wykonywanie zawodu, który nie daje mu satysfakcji i dużych pieniędzy.

Można po studiach zmienić kwalifikacje zawodowe właściwie dowolną ilość razy. System studiów podyplomowych umożliwia w krótkim czasie (trzy lub cztery semestry) zdobycie certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu lub zajmowania określonego stanowiska i tym samym pozwala zmienić swoją sytuację zawodową na lepszą.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here