Audyt kadrowo-płacowy - na czym polega ta usługa?

Firmy, chcąc działać wydajnie i rentownie, muszą ustawicznie kontrolować różne sfery swojej działalności. Kluczowe jest dokonywanie audytu w dziedzinie kadr i płac. Audyt kadrowo-płacowy jest źródłem wielu korzyści dla każdego przedsiębiorstwa.

Audyt kadrowo-płacowy jest usługą specjalistyczną. Jest to kompleksowe weryfikowanie poprawności naliczania wynagrodzenia w firmie, prowadzenia dokumentacji kadrowej. Obecnie na rynku audyt kadrowo-płacowy świadczy wiele firm, np. Contract Administration.

Na czym polega usługa audytu kadrowo-płacowego?

Usługa audytu kadrowo-płacowego polega na sprawdzeniu, czy w danej firmie prawidłowo jest naliczane wynagrodzenie. W toku tego audytu weryfikuje się również poprawność prowadzonej dokumentacji kadrowej. Audytorzy mogą sprawdzać wszystkie naliczenia albo jedynie wybraną próbę, np. pewien odsetek naliczonych pensji pracowniczych. Przeprowadzanie audytu kadrowo-płacowego ma na celu:

  • zweryfikowanie poprawności prowadzenia spraw kadrowych w badanej jednostce,
  • przygotowanie listy zidentyfikowanych nieprawidłowości w rozliczaniu zatrudnionych w badanej jednostce,
  • wypracowanie listy rekomendowanych działań naprawczych do wdrożenia w pracy sprawdzanego działu kadr i płac w danej firmie.

Przeprowadzenie audytu kadrowo-płacowego rozpoczyna wystąpienie audytorów o udostępnienie dokumentacji kadrowej, danych firmowych z zakresu rozliczania zatrudnionych. Audyt jest zakończony, gdy audytorzy przedstawiają raport końcowy ze swoich prac oraz listę proponowanych działań naprawczych.

Jakie czynności są realizowane w czasie audytu kadrowo-płacowego?

Najczęściej audytorzy wykonują następujące czynności:

  • zapoznanie się z aktami osobowymi zatrudnionych w firmie,
  • weryfikowanie pasków płacowych, stosowanych schematów naliczania wynagrodzenia zatrudnionym w kontrolowanej jednostce,
  • kontrolowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • sprawdzanie sporządzonych deklaracji, dokumentacji dotyczącej urlopów zatrudnionych,
  • przeglądanie i analiza procedur kadrowych, obowiązujących w firmie,
  • ocenianie efektywności procesów kadrowych i płacowych w firmie.

Audyt płacowo-kadrowy jest bardzo ważną usługą. Uzyskany raport z jego przeprowadzenia i wydane przez audytorów rekomendacje są bardzo przydatne dla przedsiębiorców w dalszym doskonaleniu działalności ich firm.

Czytaj także: Obliczanie wynagrodzeń – na co trzeba uważać?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here