prawo

Prawo podatnika przysługuje nam w kontaktach Ze skarbów. Na liście takich praw znajduje się między innymi prawo do zwrotu nadpłaty oraz do korekty deklaracji. Jako przedsiębiorca płacisz państwu podatki, a w zamian za to oczekujesz sprawiedliwości wobec drugiej strony. Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa! Oto zestaw przykładowych praw podatnika. 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/prawo-podatnika/

Prawa podatnika

Prawo do zwrotu nadpłaty

Jeżeli płacimy podatki w wysokości wyższej niż powinniśmy, to mamy prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli posiadamy jakieś zaległości podatkowe, na płata oraz jej oprocentowanie przejdzie na spłatę zobowiązań, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek oraz kosztów upomnienia.

Prawo do korekty deklaracji (zeznania podatkowego)

Jeżeli popełniliśmy błąd przy sporządzaniu deklaracji, to mamy prawo poprawić i go składając korektę deklaracji. Musimy pamiętać o tym, aby zapłacić zaległy podatek lub zwrócić nadpłatę. Nie będziemy mogli składać korekty w trakcie postępowania bądź kontroli podatkowej. 

Prawo do żądania zaświadczenia

Posiadamy prawo żądać wydania przez Organ podatkowy zaświadczenia. Takim dokumentem może być zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie podatków. Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż w przeciągu 7 dni. Organ podatkowy może wydać zaświadczenie jedynie w granicach naszego żądania.

Prawo do ulg

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to mamy prawo korzystać z ulg podatkowych oraz ulg i umorzeń ZUS. 

Prawo do pisemnej interpretacji

Jeżeli posiadamy jakiekolwiek wątpliwości, dotyczących zasad prawo podatkowego w naszej indywidualnej sprawie, możemy wówczas zwrócić się o wniosek dotyczący wydania indywidualnej interpretacji podatkowej. 

Prawo do podpisywania deklaracji przez pełnomocnika

Mamy prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisywania naszego zeznania. Posiadanie deklaracji oraz pełnomocnika zwalnia nas obowiązku podpisywania deklaracji. 

Prawo do terminowego załatwienia spraw przez urząd

Mamy prawo oczekiwać, że nasza sprawa zostanie rozpatrzona bez żadnej zwłoki – nie później niż w przeciągu miesiąca kropka W sprawach szczególnie skomplikowanych urząd może mieć maksymalnie 2 miesiące od dnia wręczenia postępowania.

Prawo złożenia ponaglenia

Posiadamy prawo złożenia ponaglenie do organu podatkowego w wyższego stopnia bądź do ministra finansów, w przypadku gdy sprawa nie została załatwiona przez izbę skarbową. 

Prawo do zaskarżenia decyzji

Posiadamy prawo do wniesienia odwołania do decyzji organu podatkowego wydanego w pierwszej instancji w okresie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Takie odwołanie powinno odnosić się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego który wydał taką decyzję. W dokumenty powinny znaleźć się jasno postawione zarzuty przeciw decyzji, określenie istoty oraz zakres naszego żądania, oraz jasno postawiony dowód uzasadniający nasze żądanie.

Zobacz też: http://www.linuxindex.pl/poreczenia-dla-firm/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here