Znaki BHP w zakładzie pracy

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy to kwestia, do której należy przywiązać najwyższą uwagę podczas projektowania, a także wyposażania obiektu, w którym pracować będą ludzie. Bezpiecznie czujący się pracownik zwiększa swoją efektywność w wykonywaniu obowiązków służbowych, jego morale są większe a on sam – bardziej zadowolony z warunków pracy. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w pracy jest stosowanie odpowiednich oznaczeń BHP, umieszczonych w widocznych miejscach. Rodzaje znaków i grafiki zależne są głównej mierze od specyfiki prac wykonywanych w zakładzie, jednakże są pewne uniwersalne wzory, które stosuje się w niemalże wszystkich przedsiębiorstwach.

Czy trzeba umieszczać znaki BHP w firmie?

Znaki BHP nie tylko są dobrze odbierane przez pracowników i przyczyniają się do zwiększenia uważności podczas prac, a są także obligatoryjne i ich stosowanie jest koniecznością.  Jak wskazuje Kodeks Pracy:  „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”. Co więcej, na fakt ten uwagę zwraca również artykuł 66 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa”.

Gdzie stosuje się znaki BHP?

W zależności od potrzeb danego miejsca stosuje się znaki ostrzegawcze, znaki nakazu lub nakazu, a także tablice lub znaki informacyjne.

Znaki BHP ostrzegawcze

Miejsca, w których stosuje się znaki ostrzegawcze to miejsca niebezpiecznie, wymagające zwrócenia szczególnej uwagi i zachowania ostrożności.

W zakładach pracy są to m.in.:

 • Strefy, w których odbywa się ruch wózków widłowych
 • Miejsca przechowywania odpadów niebezpiecznych
 • Miejsca, w których występuje wysoki poziom hałasu jak obszary pracy maszyn
 • Obszary, w których może wystąpić kontakt z napięciem elektrycznym
 • Maszyny i urządzenia, które uległy awarii lub są tymczasowo wyłączone z użytku
 • Maszyny i urządzenia – ostrzeżenia przed ruchomymi elementami, zgnieceniem dłoni itp.
 • Obszary, w których odbywa się praca zagrażająca przechodzącemu pieszemu jak wysokie składowanie, przenoszenie za pomocą dźwigu itp.
 • Miejsca, w których może występować promieniowanie radioaktywne, substancje toksyczne, środki żrące itp.

Znaki BHP zakazu

Znaki BHP zakazu określają niedozwolone czynności i sposoby postępowania. Stosuje się je w głównej mierze w miejscach szczególnie niebezpiecznych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W obszarach przemysłowych możemy wyróżnić najpopularniejsze zakazy:

 • Zakaz ruchu pieszych
 • Zakaz ruchu wózków widłowych
 • Zakaz palenia tytoniu
 • Zakaz wstępu
 • Przejście wzbronione
 • Nie załączać lub Naprawa! Nie uruchamiać

A także inne znaki, głównie w formie białego koła z czerwoną obwódką, któremu towarzyszy tabliczka wyjaśniająca czego nie należy robić

Znaki BHP nakazu

Znaki BHP nakazu w zakładach pracy stanowią w głównej mierze o obowiązku stosowania się do zasad BHP obowiązujących na obszarze. W zakładach przemysłowych wyróżniamy przede wszystkim:

 • Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej
 • Nakaz stosowania kasku
 • Nakaz stosowania okularów ochronnych
 • Nakaz stosowania obuwia ochronnego
 • Nakaz stosowania ochrony słuchu
 • Nakaz stosowania ochrony rąk (rękawic)

Podsumowanie

Podsumowując, stosowanie znaków ostrzegawczych to nie tylko dobry zwyczaj, to wręcz obowiązek każdego pracodawcy. Znaki BHP ostrzegawcze mogą przybierać formę tabliczek, etykiet lub naklejek a ich umiejscowienie powinno być dobrze widoczne dla wszystkich pracowników.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here