studia stacjonarne

Czas nauki w szkole wyższej to dla wielu ludzi najpiękniejszy okres, który często przywołują w swoich wspomnieniach. Czas nauki, ale i szaleńczych porywów młodości, przyjaźni zawieranych na całe życie, miłości, które niejednokrotnie skończyły się zawarciem szczęśliwych związków małżeńskich.

Studia to mieszkanie w pewnej odległości od domu, czasem dość dużej, nawet za granicą

Dla niektórych to pierwszy w ich życiu czas samodzielności i braku kontroli ze strony rodziców. Bywa, że wolność od rodzicielskiej kontroli niektórzy wykorzystują zbyt dosłownie i lekkomyślnie jako możliwość pełnej swobody, co czasem ma żałosne skutki w postaci niezaliczonych kolokwiów, egzaminów. Źle wykorzystany czas studenckiej swobody dla niejednego już skończył się skreśleniem z listy studentów.

Taki model życia studenckiego nie jest jednak dany wszystkim studentom. Osoby podejmujące decyzję o studiach połączonych z zatrudnieniem raczej nie prowadzą typowego dla studentów dziennych trybu życia. Studia wieczorowe czy niestacjonarne (zaoczne), wymagają innej organizacji nauki, niż studia stacjonarne.

W Polsce system edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego przewiduje możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie trzech stopni.
Stopień pierwszy to studia wyższe zawodowe. Ich absolwenci mają tytuły zawodowe inżyniera lub licencjata. Po studiach I stopnia można kontynuować naukę na kolejnym szczeblu.

Studia drugiego stopnia trwają 2-2,5 roku. Po ich ukończeniu absolwent z tytułem magistra ma wykształcenie pełne wyższe.
Stopnie pierwszy i drugi studiów można połączyć i realizować na jednolitych studiach magisterskich. Niektóre kierunki studiów w ogóle nie mają wyraźnego podziału na dwa stopnie – lekarze medycyny i stomatologii oraz lekarze weterynarii a także prawnicy nie kończą najpierw licencjatów. Specyfika studiów, a potem wykonywanego zawodu wymaga długiej, nieprzerwanej nauki na poziomie stopnia II.

Studia trzeciego stopnia są studiami dla zainteresowanych badaniami naukowymi, pracą na uczelni lub w instytucjach związanych z nauką. To studia doktoranckie, które kończą się przygotowaniem pracy badawczej a następnie jej obroną. Po obronie absolwent uzyskuje naukowy tytuł doktora.

na wykładzie

Wszystkie kierunki studiów można realizować w formie stacjonarnej (dziennej)

Zdecydowaną większość można skończyć korzystając z formy niestacjonarnej (zaocznej), wieczorowej, eksternistycznej lub wtoku indywidualnym. Zaocznie czy eksternistycznie nie można ukończyć medycyny, weterynarii, niektórych kierunków technicznych, które wymagają bardzo dużej liczby zajęć praktycznych w laboratoriach.

Znakiem naszych czasów jest pojawienie się możliwości studiowania na odległość z wykorzystaniem platform e-learningowych. Studiowanie przez Internet to szansa dla tych, którzy są zbyt obciążeni obowiązkami, albo nie mogą wychodzić z domu z powodu choroby. Studiować można w każdym czasie, bo uczelnia na platformie dostępna jest przez całą dobę. Wielką zaletą studiów internetowych jest możliwość studiowania w dowolnej uczelni na ziemi.

Oprócz studiów trzech stopni uczelnie otwierają co rok kilkaset kierunków i specjalności studiów podyplomowych. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest głównie do osób już pracujących, które chcą podnieść kwalifikacje albo je zmienić. W przeciwieństwie do studiów I, II i III stopnia tego rodzaju studiów nie studiuje się w formie stacjonarnej. Najczęściej są one trzysemestralnymi studiami zaocznymi realizowanymi podczas weekendowych zjazdów lub online.

W każdym roku w Polsce na 434 uczelniach ze studiów różnego typu korzysta ponad 1300 tys. studiujących. Zdecydowana większość, bo ponad 850 tysięcy studentów wybiera studia stacjonarne. Dla uczelni i ośrodków akademickich jest to wielkie wyzwanie organizacyjne. Przygotowanie infrastruktury na potrzeby tak licznej grupy wymaga wielkich nakładów finansowych oraz znacznego wysiłku organizacyjnego. W wielkich miastach, ale i na prowincjonalnych uczelniach powstają rozległe campusy wyposażone w nowoczesne sale wykładowe, ćwiczeniowe, obiekty sportowe, biblioteki, akademiki, zaplecze gastronomiczne.

studia

Campusy są świetnie skomunikowane z innymi częściami miasta. Mieszkanie w takich warunkach i studiowanie jest nie tylko wygodne ale i znacznie tańsze, niż w przypadku studentów stacjonarnych wynajmujących mieszkania poza campusem, albo studentów niestacjonarnych, którzy są najczęściej dodatkowo obciążeni kosztami dojazdu, pobytu na zjazdach, a bardzo często opłatą czesnego.

Wszystkie studia stacjonarne na uczelniach państwowych są w Polsce wolne od opłat z tytułu czesnego. W przypadku uczelni niepublicznych należy sprawdzić ofertę szczegółowo – tu też można znaleźć kierunki i specjalizacje, na których nie ma opłat, lub opłaty niewielkie, gdy są to studia dotowane ze środków pozyskiwanych przez uczelnię.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułStudia niestacjonarne
Następny artykułStudia mba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here